რედაქტორი: მარინე გიორგაძე (კლასიკური ფილოლოგია, ბიზანტინისტიკა)

წევრები:

მამია ფაღავა (ლინგვისტიკა)
ირინე გოშხეთელიანი (ანგლისტიკა)
მარინა აროშიძე (სლავისტიკა)
რამაზ ხალვაში (ქართული ლიტერატურა, ლიტერატურათმცოდნეობა, დიგიტალური ჰუმანიტარია)
ლალი ზაქარაძე (ფილოსოფია)
ნანა ხახუტაიშვილი (ისტორია, არქეოლოგია)
თამარ სირაძე (ანგლისტიკა, ბრიტანული და ამერიკული ლიტერატურა)
ცირა ბარბაქაძე (ლიტერატურა, სემიოტიკა)
მარინე ბერიძე (ლინგვისტიკა, კორპუსლინგვისტიკა)
ლალი ეზუგბაია (ლინგვისტიკა, ქართველოლოგია)
თინათინ მარგალიტაძე (ანგლისტიკა, ლექსიკოგრაფია)
მარიამ მანჯგალაძე (ლინგვისტიკა, ქართველოლოგია)
ინგა შამილიშვილი (ლიტერატურა, მასმედიის კვლევები)
ხათუნა ბერიძე (თარგმანმცოდნეობა, კორპუსლინგვისტიკსა)
თინათინ ბოლქვაძე (ლინგვისტიკა)
ემზარ მაკარაძე (აღმოსავლეთმცოდნეობა)

დევიდ ბრონდი (დიდი ბრიტანეთი), ისტორია
მაიკლ ვიკერსი (დიდი ბრიტანეთი), ისტორია, არქეოლოგია
დომენიკ კასაბ-თეზგორი (თურქეთი)
შარლ რენუ (საფრანგეთი), არქეოლოგია
ჯოანა შერშუნოვიჩი (პოლონეთი), ანგლისტიკა
ჟაკლინ ხრისტიენი, საფრანგეთი, ისტორია